Metacognitieve vaardigheden

Lang niet iedereen is in staat deze vaardigheden spontaan toe te passen. Ondanks inspanningen zijn tegenvallende resultaten dan vaak het gevolg, waardoor de werkhouding verslechtert en demotivatie optreedt.

Expliciete instructie en training van deze vaardigheden in de context van de taak kan dit voorkomen. Uit onderzoek weten we dat niet alleen intelligentie, motivatie en doorzettingsvermogen belangrijk zijn voor leerrendement en prestatie, maar juist ook de manier waarop mensen in staat zijn hun eigen denken en leren te organiseren, te sturen en te controleren. In het huidige onderwijs wordt veel van leerlingen verwacht als het gaat om inzicht in het eigen leerproces. Ook op de werkvloer wordt van werknemers steeds meer verwacht als het gaat om organisatie van taken, probleemoplossend vermogen, bijhouden van kennis, tijd- en projectmanagement of agile werken in multidisciplinaire teams.